česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Rezavka

PR Rezavka

Základní informace

Přírodní rezervaci Rezavka tvoří komplex velmi vzácných lesních, lučních a vodních biotopů, charakteristických pro údolní nivu řeky Odry, která pramení v Oderských vrších. Osu území tvoří trvale zvodnělé staré rameno Odry, které má spolu s napájecí strouhou Mlýnkou velký význam pro udržování místního vodního režimu, protože regulací Odry z let 1930 – 1970 jsou v daném úseku minimalizovány pravidelné záplavy.

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace Rezavka byla vyhlášena v roce 1998 na rozloze 83,68 ha. Předmětem ochrany je lužní les kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny na březích Vrbenského rybníka. Žije zde mnoho chráněných druhů rostlin př. sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) a živočichů př. čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý (Rana arvalis).

Galanthus nivalis

Galanthus nivalis

Lilium martagon

Lilium martagon

PR Rezavka

PR Rezavka

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 47.827', E 18° 12.983'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz