česky english deutsch polski >>>

Naučná stezka Rezavka

Chráněná území

Maloplošná chráněná území

V Ostravě a její těsné blízkosti se nachází 10 maloplošných chráněných území. Nejvyšší status ochrany má NPR Polanská niva, která je součástí CHKO Poodří a je tvořena lužním lesem a slepými rameny řeky Odry. Dalším místem je NPP Landek, jedná se o významnou archeologickou a geologickou lokalitu. PR Polanský les je rovněž součástí CHKO Poodří, i v tomto případě je chráněn lužní les na břehu Odry. Stejnojmenný rybník a přilehlé mokřady jsou chráněny v PR Štěpán. Lužní les a na něj vázané rostliny a živočichové jsou předmětem ochrany i PR Přemyšov, PP Turkov a v PR Rezavka, v níž se právě nacházíte. Mimo tato chráněná území najdeme v Ostravě tři geologické přírodní památky, tak zvané bludné balvany. Jedná se o různě velké valouny z hornin, které se na našem území nevyskytují. Byly k nám dopraveny činností kontinentálního ledovce před 250–800 tisíci lety. Nejblíže odtud je PP Porubský bludný balvan, v Kunčicích najdeme PP Kunčický bludný balvan a na Černé louce PP Rovinské balvany.

PP Turkov

PP Turkov

PP Rezavka

PP Rezavka

PP Porubský bludný balvan

PP Porubský bludný balvan

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.059', E 18° 13.110'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz