česky english deutsch <<< >>>

Procházka Veselím

Voda nad zlato

Míst, kde se můžeme osvěžit vodou přímo ze studně nebo z potoku, už zbylo jen málo. Většina vodních zdrojů je znečištěná odpadními látkami, které do ní vypouštíme z domácností ale i z průmyslových a zemědělských provozů. Voda má sice samočisticí schopnost, ale na tak silnou zátěž nestačí. V čistírnách odpadních vod je zbavována nejhorších nečistot. Proces čištění probíhá ve třech stupních:

1. Mechanický stupeň Odstranění hrubých nečistot – odstraní se tím písek a kal.

2. Biologický stupeň Odstranění organických látek pomocí mikroorganismů. Seskupení bakterií a nečistot se ukládá (sedimentuje) na dně nádrží.

3. Anaerobní stupeň Ve větších čistírnách jsou odstraňovány dusíkaté látky a fosforečnany, které v přírodním prostředí způsobují eutrofizaci vod.

Kořenová čistírna Napodobuje přirozené samočisticí procesy v přírodě. Po zachycení hrubých nečistot na česlech, voda protéká umělým mokřadem. Bakterie pokrývající povrch kořenů mokřadních rostlin (např.: rákos, orobinec, kosatec žlutý) vodu čistí od organických látek. Provoz kořenové čistírny je výrazně levnější, ale náročný na plochu a klimatické podmínky.

GPS pozice

N 48° 57.024', E 17° 22.101'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://