česky english deutsch <<< >>>

Procházka Veselím

Nová divočina

Divočina je území ponechané přirozenému vývoji. To znamená, že zásahy člověka se v něm vůbec neprojevují, a když ano, tak jen velmi malým dílem. Na území naší republiky však původní divočinu nenajdeme. Dokonce ani známé pralesovité rezervace (Boubínský prales na Šumavě, Javorina v Bílých Karpatech) se v minulosti nevyhnuly lidským zásahům. Proto v našich podmínkám mluvíme spíše o přírodě blízkém lese, který se může vyvíjet bez vlivu člověka.

pískovna

Přesto si divočina znovu nachází své místo i v současné intenzivně využívané krajině. Jedná se o tzv. novou divočinu, která se šíří na dříve člověkem využívaných, ale nyní opuštěných plochách (části vojenských prostorů, výsypky, opuštěné lomy). Zajímavým příkladem nové divočiny jsou i opuštěné průmyslové areály a okraje lidských sídel. Takové porosty jsou zajímavé především svým spontánním a člověkem málo ovlivňovaným vývojem a navíc poskytují vhodné útočiště pro řadu vzácných druhů rostlin i živočichů. Vždyť, kdo by třeba zde, v hustém pobřežním porostu mezi říčním ramenem a plotem průmyslového areálu na okraji Veselí nad Moravou hledal bobra, který nám spíše připomíná divočinu Sibiře nebo Aljašky.

vojenské cvičiště

GPS pozice

N 48° 56.980', E 17° 22.182'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://