česky english deutsch <<< >>>

Procházka Veselím

Spoutaná řeka

Regulace Přirozený vodní tok vytváří bočním vymíláním břehů tzv. meandry. Jsou to zákruty koryta, které díky působení vody neustále mění svůj tvar a polohu. Rozlišujeme vypuklý vnitřní břeh meandru (jesep), u kterého se hromadí náplavy a vydutý vnější břeh (výsep), kde dochází naopak k jeho vymílání.

meandr

průřez meandrem

Meandrujcí vodní toky byly v minulosti technicky upravovány. Regulací a napřímením se za posledních 150 let zkrátila délka vodních toků v ČR o 4600 km. Podobné zásahy postihly i řeku Moravu.

Nebezpečné povodně Mimořádné srážky v červenci roku 1997 způsobily na vodních tocích po celém území Moravy katastrofální záplavy, které zasáhly i Milokošť. Povodeň si naštěstí nevyžádala žádné oběti na životech, několik stovek občanů však muselo být evakuováno. Záplavy způsobily značné materiální škody.

Prostor pro řeky
Zkušenosti z povodní v letech 1997, 2002 a 2006 dokazují, že ani nákladná technická opatření nezaručují úplnou bezpečnost. Proto je potřeba řece částečně vrátit její prostor, aby se mohla klidně rozlévat do krajiny. Na vhodně zvolených místech by pak řeka mohla tvarovat své koryto, vytvářet meandry a být obklopena lužními loukami a lesy, které mají schopnost zadržovat vodu.

GPS pozice

N 48° 57.086', E 17° 22.190'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://