česky english deutsch <<< >>>

Procházka Veselím

Na Panském dvoře

Na přelomu 16. a 17. století vlastnil veselské panství Petr Vojska z Bogdunčovic. Zapojil se však do českého stavovského povstání proti Habsburkům, a tak mu byl majetek po bitvě na Bílé hoře (1620) zkonfiskován. V roce 1625 daroval císař panství za věrné služby uherskému šlechtici Tomáši Bosnyákovi z Magyárbélu. On ani jeho potomci sice ve Veselí přímo nesídlili, přesto se snažili nově získané panství zvelebit. V roce 1646 nechala Judita Balassiová (roz. Bosnyáková z Magyárbélu) postavit na Předměstí hospodářský dvůr. Byl to velký čtvercový komplex budov se stájemi, stodolami, dílnami a správní budovou. Na dvoře se chovalo velké množství ovcí a na polích byla pěstována především pšenice a ječmen. V 19. století byl veselský panský dvůr významným dodavatelem cukrové řepy, a proto byla tehdy vybudována úzkokolejná dráha pro její převoz do cukrovaru v Moravském Písku.

bývalá správní budova panského dvora

Celý panský velkostatek byl po skončení války v roce 1945 tehdejším majitelům Chorinským zkonfiskován. V následujících desetiletích procházel složitým vývojem a postupně zanikal. Na jeho místě se dnes nachází městské kulturní středisko, kino a náměstí Míru. Do současnosti se zachovala pouze jeho správní budova, která je zajímavá svým barokním průčelím.

GPS pozice

N 48° 57.124', E 17° 22.966'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://