česky english deutsch <<< >>>

Procházka Veselím

Veselské baroko

Po celý středověk sužovaly Veselí nad Moravou války a ničivé nájezdy. Mnohokrát vypálené a vyrabované město se začalo vzpamatovávat teprve počátkem 18. století, kdy jej i s přilehlým panstvím koupil rod Želeckých z Počenic. Tehdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba města. Kromě zámku se stal největší a nejvýznamnější veselskou stavbou areál kláštera servitů s kostelem sv. Andělů strážných. Kostel je velmi hodnotnou ukázkou moravské barokní architektury. Byl vysvěcen v roce 1739, ale dostavěn až v roce 1764. Jeho dokončení však provázel nedostatek financí. Proto nejsou jeho věže zakončeny obvyklými barokními helmicemi, ale jen nízkou stříškou. V hrobce pod kostelem jsou pohřbeni členové řádu servitů, zakladatelé kostela a kláštera Želečtí z Želče a příslušníci rodu Chorinských z Ledské.

kostel sv. Andělů strážných

detail průčelí kostela

Rozsáhlý klášter servitů byl založen v roce 1714. Po slibném počátečním rozvoji byl však v roce 1784 během reforem císaře Josefa II. zrušen, jeho inventář rozprodán a budovy byly dále využívány k vojenským účelům. Dnes v jeho prostorách najdete městský úřad a církevní základní škola.

kostel sv. Andělů strážných

GPS pozice

N 48° 57.013', E 17° 22.790'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://