česky english deutsch <<< >>>

Procházka Veselím

Kapitánova dobrá rada

Zajímavá příroda v blízkém okolí Baťova kanálu i řeky Moravy láká stále více návštěvníků. To však s sebou přináší nové problémy. Častý pohyb lidí ruší ptáky v době hnízdění, příliš rychlá plavba narušuje pobřežní porosty a ve vodě i na březích zůstává velké množství odpadků. Proto abychom i dále mohli obdivovat zdejší přírodu, je důležité se řídit některými pravidly:

  1. U řeky Moravy můžeme objevit zajímavé hnízdní kolonie volavek, čápů, břehulí nebo i jiných ptáků. Aby však mohli úspěšně zahnízdit a vyvést mláďata, nesmějí být na hnízdišti rušení (např. zvědavými návštěvníky nebo příliš horlivými fotografy, kteří se snaží „ulovit „ jedinečný snímek).
  2. Někteří ptáci hnízdí přímo na štěrkových nebo písčitých plážích u řeky. Lidé pohybující se po březích a na plážích ptáky ruší a mnohdy dochází k poškozování hnízd a ničení snůšek vajec. Především v oblasti meandrů v nedalekém Strážnickém Pomoraví nevstupujte, prosím, v hnízdním období (od 1.4. do 15.7.) na pláže.

kulík říční

3. Také dodržování maximální rychlosti je důležité, především pro porosty pobřežních rostlin, kterým silné vlnobití způsobené rychlými čluny nesvědčí. Podle vyhlášky č. 241/2002 Sb. je na říčních úsecích povolena maximální rychlost plavby 25 Km/h na kanálových úsecích 8 km/h.

pisík obecný

4. Také vodní lyžování či provoz vodních skútrů je povolen jen na označených úsecích vodních cest. Na Baťově kanále ani v nedalekém přírodním parku Strážnické Pomoraví takový úsek však není.

štěrkové a písčité břehy řeky Moravy

Za dodržování zásad ohleduplné plavby děkujeme! Přispíváte tím k tomu, aby se i ti, kdo přijdou po Vás, mohli těšit z přírodních krás tohoto jedinečného území.

GPS pozice

N 48° 57.275', E 17° 22.358'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://