česky english deutsch <<< >>>

Procházka Veselím

Procházka zámeckým parkem

Už v 16. století byla poblíž zámku založena malá obora. Samotný park vznikl ale až v 18. století během barokní přestavby zámeckého areálu. Jeho součástí byla i okrasná zahrada ve francouzském stylu, kašna, rybník, skleník či plovárna. Současná podoba 20 ha parku pochází z 19. století, kdy byl rozšířen i na protilehlý břeh řeky Moravy. V té době zde vzniklo mnoho zákoutí se zajímavými romantickými stavbami – byla zde například umělá jeskyně, čínský chrám, rybářský a lázeňský dům, rybníčky, ptačí domek, letohrádek, bludiště, aleje a skleníky s exotickými rostlinami. Jedním z mála dochovaných pozůstatků tehdejšího rozsáhlého areálu je pomník generála Laudona, jednoho z nejlepších vojevůdců rakouské armády, který byl ve své době pokládán za národního hrdinu. Majitel veselského zámku hrabě František Jan Chorinský (1726–1812), Laudonův přítel a zároveň jeden z jeho důstojníků, byl i svědkem Laudonovy závěti. V parku dodnes stojí také bývalá správní budova z roku 1800 se zajímavou mansardovou střechou.

Z přírodních zajímavostí vynikají mohutné stromy, z nichž mnohé pocházejí ještě z původního lužního lesa (duby) nebo z barokní zahrady (platany). Některé staré duby prosychají a v jejich odumřelém dřevě si vyhlodávají chodby larvy tesaříka obrovského a roháče velkého, kteří jsou našimi největšími a vzácnými brouky. V parku hnízdí více něž 40 druhů ptáků, např. dutiny starých stromů využívá ke hnízdění početná kolonie kavky obecné.

dům panského správce a zahradníka v parku

pomník genrála Laudona

GPS pozice

N 48° 57.008', E 17° 22.606'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://