česky english deutsch <<< >>>

Procházka Veselím

Zašlá sláva veselského zámku

Již ve 13. století stával na místě dnešního zámku hrad. Střežil nejenom zdejší brod přes řeku a kupeckou osadu, ale i tehdejší hranici mezi Moravou a Uhrami. Patřil mezi tzv. vodní hrady, byl totiž postaven mezi říčními rameny, které se tak staly součástí jeho opevnění. V průběhu 16. století byl hrad přestaven na renesanční zámek. Neklidná doba však vyžadovala, aby si zámek uchoval množství obranných prvků. V roce 1621 přitáhly k zámku oddíly uherského šlechtice Bethlena Gábora. Zámecká posádka o síle 300 mužů dlouho statečně odolávala. Podle kronik se obléhatelům podařilo rozstřílet starou obranou věž. Jejím pádem do vody prý zahynuli tři mušketýři a jedna vojanda, kteří i během ostřelování provokovali z cimbuří nepřátelská vojska „připíjením z konvic a častováním vojáků nevybíravými slovy“. Bethlen Gábor přitáhl s vojskem k Veselí i v roce 1623 a zámek vypálil. Dílo zkázy dokonali dalším vypálením zámku v roce 1642 Švédové. V dalších letech se stal zničený a vyrabovaný zámek předmětem finančních spekulací. Na počátku 18. století se však dostal do vlastnictví Želeckých z Počenic, kteří provedli jeho nejnutnější opravy. Později získali zámek Chorinští a nechali jej přestavit v barokním slohu. Současnou podobu získal zámek klasicistní přestavbou v 19. století. Na konci II. světové války odešli Chorinští do Vídně a během bojů byl zámek vážně poškozen a vyrabován. Po válce se stal majetkem státu a byl střídavě využíván jako sídlo úřadů, školy a Železáren. Několik posledních desetiletí je však prázdný a chátrá. Současný soukromý vlastník však usiluje o jeho rekonstrukci.

chátrající zámek

chátrající zámek

Pomník Generála Laudona

GPS pozice

N 48° 57.221', E 17° 22.501'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://