česky english deutsch >>>

Procházka Veselím

Veselí nad Moravou

Veselí bylo původně kupeckou osadou, která vznikla na důležité obchodní cestě vedoucí podél řeky Moravy do Uher. K její ochraně zde byl v polovině 13. století mezi říčními rameny postaven hrad. Na ostrově mezi osadou a hradem pak bylo ve třetí čtvrtině 14. století založeno město a z původní osady se stalo tzv. Předměstí. V průběhu 16. a 17. století bylo město několikrát vystaveno ničivým nájezdům Turků, Švédů a dalších armád. To je také jedna z příčin, proč se zde nezachovaly výstavnější historické domy. Významný rozvoj města začal v 18. století, kdy město a přilehlé panství koupili Želečtí z Počenic (1707–1730). V té době byl postaven klášter servitů, kostel sv. Andělů strážných a nový kostel sv. Bartoloměje. Největší úpravy však probíhaly poté, co Veselí získali Chorinští z Ledské (1730–1945). Ti nechali přestavět a modernizovat statek, pivovar, mlýny, a především zámek. V roce 1893 byl k názvu Veselí přidán dovětek „nad Moravou“, aby se odlišilo od stejnojmenných obcí pro potřeby pošty a železnice. Od druhé poloviny 20. století se ve městě rychle rozvíjel průmysl. Byl postaven velký areál Železáren a s rostoucím počtem obyvatel i několik sídlišť panelových domů. K Veselí nad Moravou byly postupně připojeny sousední obce Milokošť (1950) a Zarazice (1964).

letecký snímek Veselí nad Moravou

letecký snímek Veselí nad Moravou

GPS pozice

N 48° 57.233', E 17° 22.750'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://