česky english deutsch <<< >>>

Poušť a řeka

Návrat k přírodě

Ne vždy jsou lomy jizvami na tváři krajiny. Těžbou jedna krásná krajina mizí, ale druhá neméně zajímavá může vzniknout. Záleží však na tom, nakolik umožníme přírodě, aby se na jejím utváření sama bez naší přímé pomoci podílela.

V pískovně u Bzence-Přívozu jsou písky průmyslově těženy již od roku 1955. Kvůli pokračující těžbě je nutné každý rok vykácet část borového lesa. Na starších svazích pískovny a na jejím dně lze však vidět již les nový. Byl sem vysázen v průběhu rekultivace. Tak se nazývá proces, při kterém je krajina zasažená těžbou znovu kultivována – obnovována.

Dokonce i samotná těžba může podporovat výskyt některých vzácných druhů rostlin či živočichů. Například kolmé stěny jsou ideální místo pro založení hnízdních kolonií břehule říční.

Proto by bylo vhodné při dalších rekultivacích ponechávat více kolmých stěn pro břehule nebo otevřených nezalesněných ploch, které my mohly samovolně osídlovat stepní rostliny z nedaleké NPP Váté písky. Také by bylo možné na dně lomu vytvořit jezírka pro obojživelníky. Díky lidským zásahům a přírodním procesům by tak vznikla nová hospodářsky i přírodně hodnotná krajina.

GPS pozice

N 48° 54.969', E 17° 16.225'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz