česky english deutsch <<< >>>

Poušť a řeka

Posel chladných stepí

Kavyly jsou stepní trávy. Jejich rozsáhlé porosty se táhnou od Ukrajiny až do střední Asie. Ve střední Evropě se nacházejí pouze ostrůvkovitě a představují vlastně zbytky vegetace, která zde převládala na konci doby ledové. Obvykle rostou na slunných a velmi suchých místech, kde jiné rostliny strádají. Nepříznivým podmínkám s nedostatkem vláhy jsou kavyly přizpůsobeny kořeny rozvětvenými do hloubky i do šířky. Dlouhé, úzké a mírně svinuté listy brání nadbytečnému vypařování vody z rostliny.

Zajímavé jsou také obilky. Na jednom konci jsou opatřeny dlouhou, chlupatou osinou, která usnadňuje jejich šíření větrem. Když se osina zachytí na příhodném místě, pomáhá obilce proniknout pod povrch půdy. Díky speciálnímu způsobu nasávání vody se dokáže sama šroubovitě otáčet a zavrtávat obilku do země.

U nás roste několik druhů kavylů a všechny patří mezi vzácné a zákonem chráněné druhy. Výjimkou není ani kavyl písečný, pro který je úzký pás nezalesněných vátých písků mezi Moravským Pískem a Rohatcem jediným místem výskytu v ČR.

GPS pozice

N 48° 55.745', E 17° 16.431'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz