česky english deutsch >>>

Poušť a řeka

Polopoušť u železnice

Národní přírodní památka (NPP) Váté Písky se nachází podél trati ze Bzence-Přívozu do Rohatce. Otevřené písčiny zde zůstaly zachovány díky výstavbě železnice z Vídně do Krakova (Severní Ferdinandova dráha) v letech 1837–1856. Po obou stranách totiž zůstal zachován asi 5,5 km dlouhý a zhruba 60 metrů široký bezlesý protipožární pás, který zde byl udržován až dokonce provozu parních lokomotiv.

Toto nehostinné území je z přírodovědeckého hlediska velice cenné. Mnohé rostliny a živočichy, kteří zde žijí, jinde v České republice nenajdeme. Jsou to většinou právě druhy, které osídlují otevřené písky.

Dříve se zdejší polopoušť šířila do okolí, kdybychom však dnes ponechali váté písky samovolnému vývoji, postupně by začaly zarůstat křovinami a lesem a vzácné druhy by vymizely. Je tedy důležité o toto území pečovat. V praxi to však znamená, že se musí občas použít i některé ničivé metody – vyřezávat keře, kácet stromy, narušovat povrchové vrstvy vegetace. I takové zásahy někdy patří do oblasti ochrany přírody.

GPS pozice

N 48° 56.183', E 17° 17.386'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz