česky english deutsch polski <<< >>>

Turistický okruh

Přírodní památka Kamenná

PP Kamenná

Přírodní památka Kamenná se nachází na východní straně stejnojmenného vrcholu poblíž obce. Byla vyhlášena v roce 1990 na území o rozloze 2,83 ha. Na místě bývalého vápencového lomu zde vznikla unikátní enkláva teplomilných společenstev, která se běžně na severní Moravě nevyskytují.

Z rostlin zde najdeme například hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), len žlutý (Linum flavum), bradáček vejčitý (Listera ovata) a lilii zlatohlávek (Lilium martagon). Na tomto zajímavém místě podobné stepi žijí také vzácní teplomilní měkkýši trojzubka stepní (Chondrula tridens) a suchomilka panonská (Candidula unifasciata soosiana).

Zajímavosti o hořcích

Latinské jméno Gentiana se prý odvozuje od jména posledního illyrského krále Gentia, který ve 2. století př. n. l. doporučoval hořec jako lék proti moru. (pozn. Illyrie se nacházela na území dnešní Albánie, černé hory a Hercegoviny, po porážce Gentianových vojsk 168 př. n. l. se dostala pod nadvládu Římanů). České jméno hořec pochází od slova hořký, což je způsobeno hořčiny obsaženými v těchto rostlinách, právě díky těmto látkám se zvířata při pastvě hořcům vyhýbají. V lidovém léčitelství byl používán mimo jiné hořec žlutý (Gentiana lutea), přípravky z něj se užívaly pro posílení žaludku, povzbuzení chuti k jídlu a úpravě trávení. Hořec se rovněž přidává do žaludečních likérů.

Linum flavum

Linum flavum

Gentiana lutea

Gentiana lutea

PP Kamenná

PP Kamenná

Užitečné informace

Kontakty

Obec Staříč Chlebovická 201, 739 43 Staříč Tel: 558 660 260, Fax: 558 661 051 Mobil: 605 447 149 http://www.obec-staric.cz/

GPS pozice

N 49° 41.574', E 18° 16.540'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz