česky english deutsch polski <<< >>>

Turistický okruh

Sudrův rybník ve Staříči

Základní informace

Jako každá vodní plocha má i tento 2 hektary velký rybník velký biologický, krajinářský i estetický význam v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Můžeme zde potkat například ledňáčka říčního (Alcedo atthis), volavku popelavou (Ardea cinerea), kachny divoké (Anas platyrhynchos) anebo také v rybníkářství problematického kormorána velkého (Phalacrocorax carbo). Nalezneme zde rovněž ropuchu obecnou (Bufo bufo) i ropuchu zelenou (Bufo viridis) a další druhy obojživelníků.

V rybníce jsou chovány běžné druhy ryb jako je kapr obecný (Cyprinus carpio), amur bílý (Ctenopharyngodon idella), lín obecný (Tinca tinca), štika obecná (Esox lucius), candát obecný (Sander lucioperca), plotice obecná (Rutilus rutilus). Rovněž byl prokázán výskyt našeho největšího měkkýše, chráněné škeble rybniční (Anodonta cygnea).

Historie

Vznik Sudrova rybníku sahá do 60. let 20. století, kdy byla na promáčené louce vybagrovaná retenční nádrž, která sloužila jako požární zásobárna vody pro nedaleký statek. Na začátku 90. let přechází rybník a okolní pozemky do soukromého vlastnictví. V roce 1997 nechal současný majitel rybník rozšířit, vyhloubit a také zpevnit hráze. Nyní je rybník využíván převážně k sportovnímu rybolovu a k příležitostnému prodeji ryb

Anas platyrhynchos

Anas platyrhynchos

Sudrův rybník

Sudrův rybník

Sudrův rybník

Sudrův rybník

Užitečné informace

Kontakty

Obec Staříč Chlebovická 201, 739 43 Staříč Tel: 558 660 260, Fax: 558 661 051 Mobil: 605 447 149 http://www.obec-staric.cz/

GPS pozice

N 49° 41.967', E 18° 17.510'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz