česky english deutsch polski <<< >>>

Turistický okruh

Zajímavosti obecního lesa

Obecní les

Nedaleko odsud nad levým břehem řeky Olešné se nachází obecní les Lipiny o rozloze 31 ha. V lese, který je v majetku obce Staříč již od poloviny 18. století roste zejména smrk ztepilý (Picea abies), borovici lesní (Pinus sylvestris), modřín opadavý (Larix decidua), dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), lípa malolistá (Tilia cordata) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Ze zvěře se zde mimo jiné vyskytuje srnec obecný (Capreolus capreolus), liška obecná (Vulpes vulpes), jezevec lesní (Meles meles), kuna lesní (Martes martes) zajíc polní (Lepus europaeus), krkavec velký (Corvus corax), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo). Nestále se v lese objevuje prase divoké (Sus scrofa). V blízkosti řeky Olešné byl v roce 2010 prokázán výskyt vydry říční (Lutra lutra).

Trhová ves Friedberg

Trhová ves Friedberg (Frýdberg) se nacházela na lokalitě Lipina, která leží v obecním lese. Pojmenování trhová ves znamená, že tato vesnice měla tak zvané právo trhu, tedy zde bylo možno obchodovat. Na vymezeném místě jménem forum, probíhaly nejen trhy, ale i vyhlášení královských a vrchnostovských příkazů. Poprvé se tato obec připomíná v r. 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu. Biskup Bruno udělil r. 1277 trhovou ves Frýdberk a dnešní vsi Sviadnov, Kunčičky a Zábřeh nad Odrou lénem Dětřichu Stangemu, čímž byl vytvořen základ pozdějšího tzv. frýdlantsko-místeckého léna. Stangeové toto území získali v roce 1269 po pánech z Deblína, kteří ze Štandlu přesídlili do nově vzniklého Brušperka. Roku 1288 složili bratři Heinrich, Theodoricus a Erkembert Stangeové z těchto lokalit manský slib. Léno bylo patrně mezi bratry rozděleno, jeden z bratrů se usadil na Deblíny opuštěném Štandlu a druhý na tvrzi Frýdberk, kterou si postavil u nově vzniklé vsi.

Olešná

Olešná

Meles meles

Meles meles

Sus scrofa

Sus scrofa

Užitečné informace

Kontakty

Obec Staříč Chlebovická 201, 739 43 Staříč Tel: 558 660 260, Fax: 558 661 051 Mobil: 605 447 149 http://www.obec-staric.cz/

GPS pozice

N 49° 40.747', E 18° 18.810'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz