česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Skalka

PR Skalka - Fauna

PR Skalka

Přrodní rezervace Skalka je jednou z mála lokalit kriticky ohroženého motýla jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v ČR. Mimo to zde hnízdí tu řada silně ohrožených druhů ptáků: sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), krahujec obecný (Accipiter nisus). Z drobných zemních savců žijí na území přírodní rezervace populace myšivky horské (Sicista betulina) a rejska horského (Sorex alpinus).

Co zde žije

Vřetenatka šedavá (Bulgarica cana) je plž dlouhý asi 18 mm. Denně ujde 10 až 150 cm, za měsíc maximálně 20 metrů.

Myšivka horská (Sicista betulina) patří mezi nenápadné hlodavce, je aktivní zejména v noci, kdy shání potravu. Živí se travními semeny či bobulemi. Spořádá však bez obtíží i drobný hmyz. Na hřbetě má podélný černý pruh táhnoucí se od hlavy až ke kořeni ocasu. Patří mezi chráněné druhy.

Sýc rousný (Aegolius funereus) je podobný sýčkovi obecnému, má ale mnohem zřetelnější závoj kolem očí. Závoj jako u všech sov slouží k lepšímu zachycení zvuku. Sýc rousný pomocí závoje lépe v noci zaměřuje kořist. Sovy slyší desetkrát lépe než člověk. Loví drobné ptáky, drobné savce a hmyz.

Čáp černý (Ciconia nigra) žije skrytým a samotářským způsobem života, na rozdíl od svého známějšího příbuzného čápa bílého hnízdí na stromech či skalách. Živí se převážně rybami a dalšími drobnými živočichy, které loví hlavně v menších vodních tocích. Patří k tažným ptákům, jedinci hnízdící u nás přezimují v tropické Africe.

Sicista betulina

Sicista betulina

Columba oenas

Columba oenas

Ciconia nigra

Ciconia nigra

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 32.984', E 18° 18.038'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz