česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Skalka

PR Skalka – Úvod

PR Skalka

PR Skalka byla zřízena vyhláškou ze dne 18. 10. 1993 na území obce Kunčice pod Ondřejníkem na ploše 35,4 ha. Jedná se významnou geologickou lokalitu se zajímavými tvary vzniklé zvětráváním godulského pískovce vlivem působení mrazu. Ve střední části svahu vystupují mrazové terasy a sruby. Část svahu je pokryta sesutými bloky značných rozměrů, balvanovými haldami a sutí. Rezervace rovněž chrání komplex starých smíšených porostů s přirozenou převahou buku a s výskytem jedle. Pestrost stanovišť vytváří podmínky pro mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně silně i kriticky ohrožených.

Houby v PR Skalka

Korálovec ježatý (Hericium erinaceus) je vzácným druhem, který roste paraziticky na kmenech listnáčů, zejména buků. Pro svůj tvar se v angličtině nazývá „hřívou lva“, v Japonsku se pěstuje a je ceněný jako významná léčivá houba. Je jedlý, ale vzhledem k jeho vzácnosti by se neměl sbírat.

Korálovec ježatý

Korálovec ježatý

Rážovka šarlatová (Nectria coccinea) je miniaturní houba s plodnicemi do 0,5 mm rostoucí na obnaženém dřevu, upřednostňuje zejména javory, lípy a rybíz. V PR Skalka se pravděpodobně podílí na odumírání javorů klenů.

Oměj tuhý moravský

Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) se vyskytuje pouze na Moravě v Moravskoslezských Beskydech, kde dosahuje nejzápadnější hranice svého areálu (karpatský endemit). Vyhovují mu vlhké světliny a prameniště v horských smíšených lesích a smrčinách, dále jej nacházíme podél horských potoků. Patří mezi silně ohrožené druhy dle zákona i dle Červeného seznamu. Celá rostlina je jedovatá.

Aconitum firmum subsp. moravicum

Aconitum firmum subsp. moravicum

Bukové porosty

Bukové porosty

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 33.611', E 18° 17.697'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz