česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Skalka

Beskydy a Podbeskydí

Radhošť

Jeden z nejznámějších beskydských vrcholů – Radhošť je součástí CHKO Beskydy a bývá tradičně spojován s uctíváním pohanského boha slunce, hojnosti a úrody Radegasta. Jeho modlu zde podle legendy nechali zbořit Konstantin (Cyril) a Metoděj, v šedesátých letech 9. století kdy údajně na Radhošť zavítali. Kromě vysílače se zde nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje a NPR Radhošť chránící původní lesní společenstva smrčin a bučin a přilehlé louky.

Veřovské vrchy

Veřovské nebo též Veřovické vrchy jsou od masivu Radoště odděleny Radhošťským sedlem (Pindulí) a jsou rovněž součástí CHKO Beskydy. Nejvyšším vrcholem je Velký Javorník, který patří k oblíbeným turistickým cílům. Ve Veřovských vrších se nachází hned několik maloplošných chráněných území. V PP Velký kámen se nachází rozsáhlý výchoz pískovcových vrstev a přírodě blízký lesní porost s vysokou biodiverzitou. PR Huštýn chrání přírodě blízké lesní porostů se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů a rozsáhlý mrazový srub. Předmětem ochrany PR Trojačka je druhově pestrý převážně listnatý porost s kriticky ohroženou kapradinou jelením jazykem celolistým.

Přírodní park Podbeskydí

Přírodní park Podbeskydí byl vyhlášen v roce 1994 a jeho posláním je zachování krajinného rázu typického pro region Podbeskydské pahorkatiny. Území je významné cennými biotopy a lokalitami vázanými často na pestré geologické podloží. Významné jsou rovněž kulturní zajímavosti a památky této oblasti.

Radhošť

Radhošť

Veřovické vrchy

Veřovické vrchy

Pohled na Radhošť

Pohled na Radhošť

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 34.246', E 18° 17.607'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz