česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Skalka

Lesní hospodaření

Lesnictví

Až do poloviny 19. století se v lesích Ondřejníku hospodařilo jen málo a převládaly staré porosty jedlobučin. V roce 1838 byl hukvaldským lesmistrem Eltzem zpracován první lesní hospodářský plán. Následně docházelo k zavádění smrku, úbytku jedle, pěstování dalších dřevin (modřín, borovice aj.) a k zalesňování zemědělských půd. Období, kdy byly jako nejproduktivnější porosty upřednostňovány smrkové monokultury, je již překonáno. I díky negativnímu vlivu průmyslových exhalací jsou v současnosti upřednostňovány výsadby listnáčů a smíšených porostů.

Dřeviny

Buk lesní Patří mezi nejvýznamnější listnaté dřeviny Evropy, jeho dřevo se používá v nábytkářství, truhlářství, na výrobu parket či železničních pražců. Je velmi výhřevné. Strom se dožívá 200 – 400 let. V našich lesích je v současné době buk zastoupen 6 %, přičemž při přirozené skladbě lesa by měl jeho podíl dosahovat 40 %.

Buk lesní

Buk lesní

Jedle bělokorá Majestátní strom, jehož porosty v posledních 200 letech chřadnou a odumírají. Příčinou může být jednak nevhodné hospodaření v lesích, ale i malá odolnost vůči náhlým stanovištním změnám (sucho, přemokření), znečištěni ovzduší, hmyzí kalamity a přezvěření.

Jedle bělokorá

Jedle bělokorá

Smrk ztepilý Je z hospodářského hlediska naše i evropská nejvýznamnější dřevina. Dřevo smrku je lehké, pružné a pevné, snadno opracovatelné. Využívá se pro výrobu papíru, ve stavebnictví, při výrobě nábytku, jako dřevo důlní a jako palivo. Kořenový systém smrku je talířovitý, strom není tudíž příliš odolný vůči silným větrům a snadno se vyvrací.

Smrk ztepilý

Smrk ztepilý

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 34.443', E 18° 17.735'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz