česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Skalka

Hukvaldy a okolí

Hukvaldské panství

Hukvaldské panství se plným názvem nazývalo Olomoucké knížecí arcibiskupské panství Hukvaldy, léno Koruny české. Na konci 16. století panství kromě hradu Hukvaldy zahrnovalo také 2 města (Ostrava a Příbor), 3 městečka (Brušperk, Frenštát a Místek) a 29 vsí. První zmínky o hukvaldském hradu pocházejí z roku 1285 a za jeho zakladatele jsou považována německá hrabata z Hückeswagen. Sloužil jako strategicky položená vojenská pevnost, ve své době jedna z největších na Moravě. Velký požár v roce 1762 přeměnil hrad na mohutnou ruinu, jež se stala v 19. století cílem romantických výletů.

Chráněná území v okolí

K hradu Hukvaldy neodmyslitelně patří obora. Založil ji v roce 1566 biskup Vilém Prusinovský, který prý obdržel od císaře Maxmiliána II. dvacet daňků. Původní obora byla na zcela jiném místě, a to kolem cesty z Drážek k Hájovu. Teprve kardinál Schrattenbach ji kolem roku 1730 přeložil na nynější místo – kolem hradu. V současné době je obora spravována Lesy ČR a jsou zde chováni daňci a mufloni. Území je navíc chráněno jako přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy, kromě mnoha druhů ptáků zde žije vzácný brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita).

Na samotnou oboru navazuje přírodní památka Pod Hukvaldskou oborou, která chrání společenstva lužního a suťového lesa. Vyskytuje se zde vzácná kapradina pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris). Předmětem ochrany nedaleké přírodní rezervace Palkovické hůrky je komplex starých smíšených převážně bukových porostů.

Hukvaldy

Hukvaldy

Hukvaldy

Hukvaldy

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 34.363', E 18° 18.368'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz