česky english deutsch polski >>>

Naučná stezka Skalka

Úvod

Naučná stezka

Cílem naučné stezky je seznámit návštěvníky trasy s přírodovědnými zajímavostmi přírodní rezervace Skalka a také s dalšími vlastivědnými atraktivitami Ondřejníku i okolí. Na téměř 10 km dlouhém okruhu je umístěno 10 informačních panelů a 2 odpočívadla.

PR Skalka

Přírodní rezervace Skalka chrání zbytky přirozeného jedlobukového lesa místy pralesovitého charakteru na západním svahu vrchu Skalka. Území je jednou z mála lokalit výskytu kriticky ohroženého lesního motýla jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), který ke svému životu potřebuje nezapojenou strukturu porostu. V území žijí také ohrožení plazi např. ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis). V roce 1997 zde byly zjištěny pobytové znaky rysa ostrovida (Lynx lynx). Podle lidových zkazek měl právě tady, pod vrcholem Skalka, svou skalní skrýš na poklady legendární zbojník Ondráš, který se narodil v nedalekých Janovicích. Nemá prý ale smysl kopat a hledat poklad. Skalka se sama otevře na Velký pátek, když vyřknete tu správnou zaklínací formuli.

Lynx lynx

Lynx lynx

NS Skalka

NS Skalka

Parnassius mnemosyne

Parnassius mnemosyne

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 34.500', E 18° 18.622'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz