česky english deutsch polski <<<

Naučná stezka Píšť

Přírodní památka Hranečník

Základní informace

Přírodní památka Hranečník se nachází severozápadním směrem od obce Píšť při hranici s Polskem. Její rozloha je 4,93 ha. Jde o uvolněný starý smíšený les s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) a s příměsemi smrku ztepilého (Picea abies), dubu letního (Quercus robur), buku lesního (Fagus sylvatica) a modřínu opadavého (Larix decidua). Přírodní památka zde byla vyhlášena v roce 1990 na ochranu hnízdní kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea), která je na severní Moravě vzácná a ve výběru charakteru hnízdní lokality ojedinělá. Mimo to zde hnízdí jeden pár ohroženého krkavce velkého (Corvus corax). Vzhledem k rušení hnízdících ptáků nelze vstup do tohoto chráněného území doporučit.

Volavka popelavá

Volavka popelavá je až 102 cm vysoký brodivý pták, s hmotností 1–2 kg. Je obyvatelem tekoucích i stojatých vod, kde loví ryby, obojživelníky, měkkýše i bezobratlé. Zalétá i na pole a pokosené louky, kde loví zejména hraboše. Dospělí jedinci spotřebují denně až 300 g živočišné potravy. Při lovu stojí bez pohybu ve vodě a upřeně hledí na vodní hladinu nebo na zem, když se kořist přiblíží na vhodnou vzdálenost, zmocní se jí rychlým pohybem krkem. Za potravou volavky létají až 40 km od kolonie.

Ardea cinerea

Ardea cinerea

Corvus corax

Corvus corax

Užitečné informace

Kontakty

Obec Píšť Píšť č.p. 58 Tel: +420 595 055 231 pist@pist.cz http://www.pist.cz/

GPS pozice

N 49° 59.363', E 18° 10.597'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Píšť
Píšť č.p.58
Tel.:+420 595 055 231
e-mail:pist@pist.cz
http://www.pist.cz