česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Píšť

Dřeviny v okolí Píště

Lesy dříve a dnes

Předtím, než začali lidé aktivně přetvářet krajinu a zasahovat do druhového složení lesů, bylo okolí Píště pokryto lužním lesem, dubohabřinami a jilmovými doubravami. Díky rozvoji zemědělství, průmyslu a hornictví v 17. století nastala zvýšená poptávka po dřevě, která měla za následek rozsáhlé odlesnění a změnu druhové skladby. Původně rostoucí duby, jasany, olše, habry a jilmy byly často nahrazeny rychle rostoucím a snadněji zpracovatelným smrkem, případně borovicí nebo nepůvodním modřínem. Do lužních lesů pak byly vysazeny rychle rostoucí topoly. I nyní však najdeme místa se zachovanými původními druhy, příkladem může být dobohabřina v lese Vlčák.

Jilmy (Ulmus Spp.)

Jilm je listnatý opadavý strom, který od ostatních druhů snadno poznáte podle asymetrických listů. Tento dříve běžný strom je nyní poměrně vzácný, díky epidemii houbového onemocnění s názvem grafióza. K jilmům se váže i mnoho mýtů, například staré severské národy věřily, že muž byl stvořen z jasanu, zatímco žena z jilmu. V západních kulturách je jilm považován za elfí strom, prý často stojí na rozcestí, odkud se dostanete do světa pohádek. V České republice jsou původní tři druhy jilmů, jsou to: jilm habrolistý (Ulmus minor), jilm vaz (Ulmus leavis) a jilm horský (Ulmus glabra), který je nejčastější a dlouhověký. Může se dožít až 400 let.

Habr

Habr

Jilm

Jilm

Olše

Olše

Užitečné informace

Kontakty

Obec Píšť Píšť č.p. 58 Tel: +420 595 055 231 pist@pist.cz http://www.pist.cz/

GPS pozice

N 49° 59.168', E 18° 11.432'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Píšť
Píšť č.p.58
Tel.:+420 595 055 231
e-mail:pist@pist.cz
http://www.pist.cz