česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Píšť

Botanicky cenné lokality v okolí Píště

Základní informace

V blízkosti obce se nachází několik botanicky cenných lokalit. Jedná se zejména o nivu potoka Doubravka od pramene až k rybníku Suchá nádrž. Na vlhkých pcháčových loukách zde mimo jiné roste chráněná orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a kapradina hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), obě tyto rostliny jsou zákonem chráněné i v sousedním Polsku. Můžeme zde najít rovněž kýchavici bílou Lobelovu (Veratrum album subsp. Lobelianum) a růžově kvetoucí keř lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Mezi další botanicky zajímavé lokality patří olšovo – jasanové luhy v okolí Bělského mlýna a zachovalé dubohabřiny v lese Vlčák.

Vzácné rostliny

Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) patří mezi lesní orchideje, najdeme ji v listnatých lesích, zejména pod buky a habry. Přestože obsahuje chlorofyl nezbytný k fotosyntéze, potřebuje ke svému životu, stejně jako ostatní orchideje, symbiotické houby, které jsou vázány na okolní stromy a keře. Je tedy nejen protizákonné, ale i nesmyslné vykopávat a přesazovat tyto rostliny. Bíle kvetoucí okrotice můžeme pozorovat v lese Vlčák. Kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. Lobelianum) je až 150 cm vysoká prudce jedovatá rostlina obsahující stereoidní alkaloidy. Jak napovídá její české jméno, prach z oddenku této rostliny vyvolává silné podráždění sliznice, které vede ke kýchání.

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera longifolia

Daphne mezereum

Daphne mezereum

Veratrum album subsp. Lobelianum

Veratrum album subsp. Lobelianum

Užitečné informace

Kontakty

Obec Píšť Píšť č.p. 58 Tel: +420 595 055 231 pist@pist.cz http://www.pist.cz/

GPS pozice

N 49° 58.940', E 18° 11.520'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Píšť
Píšť č.p.58
Tel.:+420 595 055 231
e-mail:pist@pist.cz
http://www.pist.cz