česky english deutsch <<< >>>

Úštěcké dědictví

Ostré - Kalvárie

Barokní poutní místo se nachází na vrchu nad stejnojmennou obcí, která je vzdálena necelé 3 km od města Úštěk.

Poutní areál byl vystavěn v letech 1703 – 1707 jezuity, za autora stavby je považován známý barokní stavitel Octavio Broggio.

K místu vede křížová cesta, která ústí na spodní terasu objektu. Odtud stoupá na vrchol široké pískovcové schodiště s výklenky a pozůstatky barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří symetricky rozmístěných kaplí. Ústřední stavbou je kaple Božího hrobu, po stranách s kaplemi Nalezení a Povýšení sv. Kříže. Boží hrob má svoji charakteristickou podobu, tak jak se šířila z Jeruzaléma. Nízká podélná stavba s trojúhelným štítem na průčelí. Nad střechu z kamenných desek vystupuje sloupková lucerna. Uvnitř jsou pak dvě valeně klenuté prostory. Boční patrové kaple s vnitřní emporou stojí na obdélném půdorysu se zaoblenými rohy. Kaple mají věžovitý charakter, který ještě umocňuje jehlancová střecha s polygonální lucernou s kupolkou.
Z dáli jsou viditelné pouze dvě boční kaple, které mají zcela totožný věžovitý tvar a jejichž silueta je výraznou a zdaleka viditelnou dominantou Úštěcka. Poutní místo kdysi bývalo cílem mnoha poutníků, kteří sem přicházeli pravidelně 3. května na vyhlášenou pouť. Dnes je Ostré po celý rok hojně navštěvované turisty nejen pro svůj starodávný půvab, ale i jako místo s vynikajícím rozhledem do okolí. Místo se postupně opravuje. Jsou zde pravidelně pořádány kulturní akce a koncerty.

Ostré

Ostré

Ostré – výhled

Ostré – výhled

Ostré

Ostré

Užitečné informace

www.ostre22.wbs.cz

www.pamatky-ustecko.cz

GPS pozice

N 50° 35.181', E 14° 22.361'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz