česky english deutsch polski >>>

Lapkové a hrady Jeseníků

Údolím lapků z Drakova

Údolím Lapků z Drakova

V kouzelném údolí Lapků z Drakova vás čeká průzračný Sokolí potok, dávné a zapomenuté strážní hrady Drachenburg a Koberštejn, dřevouhelná vysoká pec z roku 1807, památný buk starý asi 230 let, a bývalý zajatecký tábor z druhé světové války.

Sokolí potok

Údolí Sokolího potoka, 5 km JZ od Heřmanovic. Údolí horského potoka s druhotnými lesními společenstvy. Typická lokalita střevlíka hrbolatého.

Sokolí potok

Sokolí potok

Drachenburg

Původ názvu hrádku Drakova (Drachenburgu) vychází patrně z jeho samého účelu. Německé „drachen“ značí přísného strážce, přímo dračích vlastností a vztahuje se k přísnému ozbrojenému výběrčímu. Původ celní stanice na Drakově můžeme klást do 2. poloviny 13. století.Drakov patrně zanikl v důsledku velkého požáru. Byl zde nalezen keramický střep z 14. až 15. stol. V minulosti zde procházela obchodní stezka. Plochy podél skaliska a řeky sloužily jako shromaždiště a odstavné plochy pro kupecké karavany, vojenské oddíly, koně i vozy.

Možná podoba Drachenburgu

Možná podoba Drachenburgu

Vysoká pec

U cesty na Rejvíz se tyčí zřícenina dřevouhelné vysoké pece, vybudované kolem roku 1807. jako součást závodu na výrobu a zpracování surového železa bratry Krischovými. Je ojedinělou památkou na dobu rozmachu železářství v kraji. Nová železárna byla v provozu jen velmi krátkou dobu. V r. 1822 skončil pacht Krischů a buchbertgstálskou huť si pronajali janovičtí Harachové. V těchto letech byla huť již ve velmi špatném stavu a pravděpodobně nebyl další provoz možný. Na katastrální mapě z r. 1836 z celé hutě zbylo již jen několik zřejmě opuštěných domů. Zanikla pravděpodobně v průběhu 20. nebo 30. let 19. století. V roce 1853 představovala již jen ruinu. Spolek Přátelé Vrbenska v roce 2005 podal výzvu k její záchraně.

Památný strom

V těsné blízkosti ruiny hamru se nachází památný strom. Památný buk u Josefovského hamru je starý 180 – 230 let, vypíná se do výše 32 m a obvod jeho kmene je 460 cm.

Koberštejn

Zříceniny hradu z konce 13. st., který sloužil jako ochrana zlatých dolů a vstupu na území vratislavského biskupství. Měl obranný příkop široký 15–30 m. Do dnešního dne se z něj zachoval jen fragment zdi. Hrad byl zničen v polovině 15. st.

Koberštejn kolem roku 1370

Koberštejn kolem roku 1370

Zřícenina hradu Koberštejn

Zřícenina hradu Koberštejn

Lesní ruský hřbitov

Tábor pro zajatce byl vybudován v době, kdy hitlerovské Německo zahájilo 2. světovou válku. První tábor v Jeseníkách byl zřízen ve Vidlích u Vrbna v červnu 1940. V tomto roce získala v konkurzu firma J. Nitsche – parní pila ve Vrbně zakázku na postavení několika obytných budov, kůlny pro nářadí, samotku, márnice a samospádného vodovodu v lese na Rejvízu. Celý areál byl oplocen a na bráně byl umístěn nápis: „Arbeit macht frei“. První zajatci polské armády byli přivezeni do tábora v srpnu 1940. Později zde byli zajatci ze západní Ukrajiny, Anglie a Francie. Zajatci v těžkých životních podmínkách živořili a v táboře vypukl tyfus. Za pouhý jeden měsíc od 4.12.1941 do 5.1.1942 zemřelo 17 zajatců. Další 4 v roce 1942, 1 v roce 1943 a 2 neznámo kdy. V roce 1963 byl „Lesní hřbitov“ prohlášen za kulturní památku.

GPS pozice

N 50° 9.308', E 17° 22.137'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz