česky english deutsch <<< >>>

Srní

Vchynice – Tetov

Obec leží ve stráni nad levým břehem Vydry a táhne se směrem k Rokytě. Obec a pozemky vlastnil rod Kinských, podle kterých dostala vzniklá obec i své jméno Vchynice – Tetov. V roce 1840 bylo ve Vchynicích – Tetově 39 domů se 282 obyvateli. Bývala tu i tzv.„Wander­lschule“, tj.škola bez vlastní budovy. Vyučovalo se každý týden v jiném stavení. Od roku 1884–87 byla škola nastálo v chalupě č.30 u Knoglů. Časem byla škola pro vzrůstající počet žáků malá, proto se roku 1907 přistoupilo ke stavbě nové budovy dvoutřídní školy, v jejímž prvním patře se nacházely i dva byty pro učitele. V lednu 1910 byla dokončena a zahájilo se vyučování. Byla to nejkrásnější stavba v celé obci.

O Vchynicích – Tetovu se zmiňuje ve svých dílech i spisovatel Karel Klostemann, např. v románě Kam spějí děti, (vydán 1901): "Dědina Chynice-Tetovo leží ve východním a jihovýchodním svahu Adamsberka; chalupy vesměs stejné, dřevěné, tu a tam na kamenné podezdívce spočívající, s lomenicemi postrannými, běží podle cesty z Rehberka do Mádru vedoucí; každá stojí na příslušícím k ní lánu úzkém, ale dosti dlouhém, sbíhajícím v podobě pravidelného obdélníku s nejvyššího hřbetu jmenované hory až hluboko do údolí Vydry, kde levý břeh tvoří mez. Jednotlivé lány jsou od sebe odděleny mocnými, širokými kamennými hradbami, naházenými prvními osadníky, kteří r. 1780 koupili pralesem pokryté stráně od panství štubenbašského, náležejícího tehdá hraběti Kinskému ze Vchynic a Tetova, jemuž na počest pojmenovali nově založenou, pralesu vyrvanou osadu. Nehledíc k některým osadám povstalým při nově odkrytých uhelných báních, Chynice-Tetov jest jedna z nejmladších dědin v království Českém, dojista nejmladší z těch, jež vznikly na osnově zemědělské. " Část historie obce je spojena se sklářstvím. Po celkovém úpadku sklářství a přechodem vlastnických práv na Schwarzenbergy zde nastal nebývalý rozvoj. Roku 1799 započal Ing. Rosenauer se stavbou plavebního kanálu, jemuž dal název Vchynicko – Tetovský. V současné době zůstala po někdejší slávě této obce ojedinělá stavení, která nikterak nepřipomínají bohaté osídlení v historii.

Mapa domů a vlastníků

Mapa domů a vlastníků

Vchynice – Tetov

Vchynice – Tetov

Užitečné informace

obecní úřad – 376 599 281, ousrni@tiscali.cz informační středisko – 774 606 030, srni.infocentrum@tiscali.cz pošta – Srní – 376 599 236 p­olicie – Kašperské Hory – 974 334 712 hasiči – Srní – 606 504 305 horská služba – 731 530 317 p­raktický lékař pro dospělé – Srní – 608 442 666 p­raktický lékař pro děti – Kašperské Hory – 376 582 383 zubní lékař – Kašperské Hory – 376 582 224 l­ékárna – Sušice – 376 523 328 n­emocnice – pohotovost – Sušice – 376 530 111 š­umavský kurýr – 728 227 085 od­tahová služba – 777 124 077 au­tooprava – Kašperské Hory – 724 669 545

GPS pozice

N 49° 2.310', E 13° 29.893'
[GPX]

[MAPY.CZ]