česky english deutsch polski <<<

Naučná stezka Staříč

Člověk a krajina

Člověk v krajině

Člověk krajinu okolí Staříče proměňuje již po tisíciletí a důsledky lidské činnosti jsou velmi různorodé. Některé změny jsou viditelné na první pohled – třeba krajina změněná zemědělskou činností nebo poškozená těžbou nerostných surovin. Jiné změny je možné zjistit až pozorováním za delší časové období – například klimatické změny nebo vymírání rostlinných a živočišných druhů. Člověk také svou činností vytváří řadu různorodých prostředí, a tím i příležitostí pro velké množství druhů rostlin a živočichů – včetně ohrožených. Výsledkem je daleko pestřejší krajina s větším počtem druhů organismů. Konkrétními příklady pak jsou třeba louka či rybník na místě, kde v dávné minulosti byl les.

Nebezpečné rostliny

I na území obce Staříč se můžeme setkat s nepůvodními invazními druhy rostlin. Jejich nebezpečnost spočívá v tom, že jsou díky rychlému množení schopny zcela změnit okolní druhovou skladbu (vytlačí ostatní rostliny a s nimi i živočichy na ně vázané). Takové nebezpečné krásky, původem z Asie, jsou i netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a všechny tři u nás rostoucí druhy křídlatek (Reynoutria Spp.). Tyto statné a vysoké rostliny se šíří především podél vodních toků a působí potíže nejen v ČR, ale i v ostatních zemích Evropy, v Americe a Austrálii.

Impatiens glandulifera

Impatiens glandulifera

Reynoutria

Reynoutria

GPS pozice

N 49° 40.959', E 18° 16.669'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz