česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Staříč

Ekosystém rybníka

Jak funguje rybník

Rybníky nejsou přírodním ekosystémem, ale byly vytvořeny člověkem především za účelem chovu ryb. Rybníkářství v některých oblastech České republiky velmi výrazně pozměnilo ráz původní krajiny. Současně vytvořilo také ale nové prostředí, které původní mokřady či podmáčené louky obohatilo o celou řadu rostlin a živočichů často zákonem chráněných. Vodní plochy také napomáhají zadržovat vodu v krajině. Stojaté vody jsou oproti prostředí suchozemskému méně proměnlivé. Teplota vody se během roku sice mění, ale změny jsou pozvolné a k výraznějším výkyvům dochází jen ve vrchních vrstvách vodního sloupce. Navíc voda má zvláštní vlastnost – největší hustotu má při 4O C a led je navíc lehčí než voda. Rybníky i řeky tak zamrzají od hladiny a málokdy promrznou až dna, což umožňuje přežívat vodním organismům i tuhé zimy.

Obyvatelé rybníka

Ve vodním sloupci se vznáší plankton – především vodní korýši, kterých může být až několik tisíců na litr. Nekton představuje živočichy schopné pohybem aktivně odolávat vodnímu proudu – např. vodní brouci, plži nebo ryby. Ve dně žije bentos – nejčastěji kroužkovci a mlži. Pro život rybníka jsou však důležité nejen organismy žijící celoročně ve vodě, ale také třeba obojživelníci, vodní ptáci nebo pobřežní rostliny a živočichové.

Ekosystém rybníka

Ekosystém rybníka

Rybník

Rybník

Skokan

Skokan

GPS pozice

N 49° 40.981', E 18° 16.691'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz