česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Staříč

Život na louce

Co je to louka

Neobyčejná pestrost tvarů, barev a vůní – to je svět bylin, které rostou na loukách. Louky se původně vyskytovaly jen v údolních zářezech řek, na stepích a na svazích hor. Poté co s šířením zemědělské činnosti byla vymýcena většina lesů, došlo k jejich nahrazení loukami a poli. Většina dnešních luk jsou již louky kulturní, pravidelně sečené jednou či vícekrát do roka, nebo spásané. Ekosystém louky je uspořádám jinak než v lese nebo v křovinách, kde většinou ovládnou prostor jeden nebo dva druhy a ostatní se tomu podřídí. Na loukách rozhodují o prostorovém uspořádání traviny, jejich výška a způsob růstu, ale vždy je tam dostatek prostoru pro desítky druhů nízkých a vysokých travin i širokolistých by­lin.

Význam luk

Louky a další travní porosty jsou pro krajinu i člověka velmi důležité. Kromě toho, že poskytují píci (nejčastěji v podobě sena), brání rovněž rychlému odtoku vody. Tím brání povodním, erozi půdy a také podporují dostatek vody v půdě a ve vodních zdrojích (například studních). Travní porosty také omezují prašnost ovzduší, ochlazují a zvlhčují vzduch a svými kořeny čistí vodu. Pro spoustu živočichů jsou velmi důležité keře a remízky rostoucí na loukách. Nacházejí zde úkryty a klidná místa pro rozmnožování či přezimování. V hustých, často trnitých keřích hnízdí velké množství ptáků. Úkryt zde hledají i savci, například zajíc polní nebo srnčí zvěř. Plody křovin (růže šípková, hloh, trnka) jsou také zdrojem potravy pro živočichy

Keře a remízky

Keře a remízky

Zajíc polní

Zajíc polní

GPS pozice

N 49° 40.836', E 18° 16.664'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz