česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Staříč

Výhled z Okrouhlé

Základní informace

Kopec Okrouhlá (373 m) najdeme na jižním okraji obce Staříč, v minulosti se zde nacházelo nepříliš rozsáhlé vrcholové hradiště, které bylo objeveno amatérským archeologem Milanem Borisem z Dobré v roce 1977. Menším archeologickým průzkumem byla doba existence hradiště odhadnuta na dobu osídlení lidem lužické kultury mladší doby bronzové a časnou fázi púchovské kultury ze starší doby železné. Ojedinělé nálezy spadají i do období raného středověku. S hradištěm zřejmě souvisí nález pozůstatků nádob (popelnic halštatského typu) v roce 1907 pocházejících z pohřebiště v trati Radlice. Dnes je na vrcholku kopce telekomunikační věž, sloužícího jako rozhledna.

Co z Okrouhlé uvidíte

Ondřejník (889,6 m) – vrchol stejnojmenného masivu, který je samostatným masivem Štramberské vrchoviny, má však stejné geologické složení jako Moravskoslezské Beskydy Palkovické hůrky – část Štramberské vrchoviny rozčleněná průlomovým údolím Ondřejnice, nachází se zde přírodní rezervace Palkovické hůrky a vrcholy – Ostružina (616 m), Kubánkov (661 m), Kabátice (601 m), Přední Babí hora (586 m) Veřovické vrchy – navazují na Radhošťskou hornatinu a jsou součástí CHKO Beskydy; vidět můžete vrcholy – Dlouhá (859 m), Trojačka (710 m) a přírodní rezervaci Trojačka, ve které je předmětem ochrany klenová lipina v jedlobukovém porostu na sutích s kriticky ohroženou kapradinou jelením jazykem celolistým (Phyllitis scolopendrium) Libhošťská hůrka (494 m) – místo výskytu ohrožených druhů rostlin, předhistorické pohřebiště, podle pověsti místo působení sv. Cyrila a Metoděje

Okrouhlá

Okrouhlá

Okrouhlá

Okrouhlá

GPS pozice

N 49° 40.830', E 18° 16.646'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz