česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Staříč

Příroda a její ochrana

Základní informace

Obec Staříč se nachází v Podbeskydské pahorkatině, nejvyšším vrcholem na území obce je Strážnice (391,8 m). Z klimatického hlediska spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti s průměrnými úhrny dešťových srážek. Oblast je odvodňována do povodí Olešné a Ondřejnice, která jsou částmi povodí Odry a náleží k úmoří Baltského moře. Středem obce protéká Staříčský potok. Nedaleko obce se nacházejí i dvě významná chráněná krajinná území. Chráněná krajinná oblast Poodří leží 8 km severozápadním směrem. Od roku 1991 je zde chráněna údolní niva přirozeně meandrující Odry a přilehlé části říčních teras s lužní krajinou, rybničnými soustavami, slepými rameny a dalšími přírodními zajímavostmi. Necelých 10 km jihovýchodně se nachází chráněná krajinná oblast Beskydy. Toto v Česku největší velkoplošné chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1973 za účelem ochrany přírodovědně i krajinářsky zachovalého krajinného celku moravských Karpat.

PP Kamenná

Přibližně 1,3 km severně od centra obce leží přírodní památka Kamenná. Lokalita bývalých vápencových lomů je v současnosti porostlá suchomilnými travinnými společenstvy. Ze vzácných rostlin se zde vyskytuje hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), voskovka menší (Cerinthe minor), bradáček vejčitý (Listera ovata), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a len žlutý (Linum flavum). Dále se zde vyskytují teplomilné druhy měkkýšů, hmyzu a plazů.

Lilium martagon

Lilium martagon

Listera ovata

Listera ovata

PP Kamenná

PP Kamenná

GPS pozice

N 49° 40.803', E 18° 16.640'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz