česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Staříč

Historie obce Staříč

Základní informace

Ves Staříč vznikla pravděpodobně v první polovině 13. století, ne-li již ve století 12. První zachovaná písemná zmínka o obci je z roku 1258, avšak území bylo obydleno podstatně dříve. Na několika desítkách archeologických lokalit v okolí Staříče byly nalezeny pozůstatky z mezolitu a neolitu či z doby bronzové a železné. Ve středověku se na kopci Štandl a na okraji lesa Lipina nacházely opevněné hrádky. Ve 14. a 15. století patřila obec Staříč olomouckému biskupství. Během třicetileté války byla v roce 1643 vydrancována Švédy. Roku 1789 byla založena Nová Staříč jako kolonie na části zrušeného vrchnostenského dvora. Ve 40. letech 19. století je v obci zmiňován mlýn, soukenická valcha a pila. Domy v té době byly většinou dřevěné, kryté šindelem.

Kostel Nalezení sv. Kříže

Přímo v centru obce stojí římskokatolický kostel Nalezení svatého Kříže. Jeho základy byly položeny již v 16. století, kdy byl dřevěný kostelík přeměněn na zděný jednolodní kostel s ustoupeným polygonálním presbyteriem. V roce 1757 byla ke kostelu přistavěna současná vstupní věž v západním průčelí a kostel sjednocen v barokním duchu. Roku 1852 byly přistavěny kaple a sakristie. Interiér kostela má cenné rokokové prvky a vybavení. Kamenná hřbitovní zeď pochází z počátku 19. století. Kostel je po celkové rekonstrukci, kdy byl vlivem nestálosti poddolovaného území zpevněn a staticky zabezpečen. V současnosti je kostel přístupný při mši svaté, prohlídka je možná po domluvě s panem Bohumilem Kubalou.

Kostel

Kostel

Křížek

Křížek

GPS pozice

N 49° 40.823', E 18° 16.521'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz