česky english deutsch <<<

Hostivařský lesopark

Trojmezí

Pár stovek metrů od tohoto místa se nachází lokalita zvaná Trojmezí. Trojmezí je nezastavěné území o celkové rozloze přes 250 ha na pomezí Prahy 10, 11 a 15, obklopené ze všech stran sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík. Trojmezí se nachází v Přírodním parku Hostivař – Záběhlice. V nivě Botiče se nalézá Přírodní památka Meandry Botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability. Je to jeden z posledních koutů přírody, sevřený ze všech stran zástavbou. Pro obyvatele okolních sídlišť je návštěva tohoto území často jedinou možností kontaktu s přírodou. Snahy o zastavění této lokality nejsou nové. Vše začalo asi v roce 2004, kdy se okolní městské části spojily a společně podaly podnět ke změně územního plánu. Vzhledem k tomu, že městské části nedodaly včas podklady pro projednávání tohoto návrhu, bylo projednávání celé změny odsunuto. Od té doby bylo zpracováno několik developerských studií, plánujících zástavbu v přírodním parku. Nejohroženější částí Trojmezí z hlediska zeleně je Sad zahradnické mládeže (místně zvaný Třešňovka), který je přímo v centru Trojmezí. Možná zástavba by znamenala jeho vážné narušení či přímo likvidaci. Studie prokazují, že se jedná o velice cennou plochu zeleně s velkým ekologickým ale i rekreačním potenciálem.

GPS pozice

N 50° 2.381', E 14° 30.951'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz