česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Přírodní park Hostivař – Záběhlice

Přírodní park Hostivař – Záběhlice se nachází na území MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 15 a MČ Praha-Petrovice, podél toku Botiče mezi vodní nádrží Hostivař a Hamerským rybníkem v Záběhlicích. Byl vyhlášen v březnu 1990 a jeho rozloha je 423 ha. Navazuje na přírodní park Botič – Milíčov. Jeho jádrem je zvláště chráněné území Meandry Botiče se zachovalými ukázkami přirozeně meandrujícího toku Botiče s jeho břehovými porosty. Jde o menší přírodní park, který dnes tvoří enklávu uvnitř velkoplošné městské zástavby. Skládá se ze dvou částí. Horní část zahrnuje oba svahy údolí potoka Botiče s přehradní nádrží Hostivař včetně zalesněných návrší po obou stranách a údolní nivu pod hrází nádrže až k okraji staré Hostivaře. Úzký koridor, který touto obcí prochází při toku Botiče, propojuje horní úsek s dolní částí, která zahrnuje nivu Botiče a část zalesněného levého svahu údolí až k Hamerskému rybníku v Záběhlicích. Svahy údolí tvoří na horním okraji vodní nádrže břidlice a droby štěchovické skupiny neoproterozoika. Dále k západu jsou to horniny ordoviku, většinou měkčí břidlice šáreckého, dobrotivského, letenského a zahořanského souvrství. Soutěsku v zákrutu u hráze nádrže Hostivař tvoří odolné skalecké křemence. Navazuje na přírodní park Botič – Milíčov. Text vytvořen s využitím brožury Přírodní park Hostivař – Záběhlice vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 2.376', E 14° 31.319'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz