česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Botič

Botič je (mimo Berounky) největší pražský přítok Vltavy a nejspíš proto je také nejznámějším pražským potokem. Od pramene k ústí měří 34,5 km a celé jeho povodí má rozlohu 134,85 km2. Pramení jihovýchodně od Prahy, blízko obce Čenětice a Křížkový Újezdec, východně od vrchu Mandava. Botič protéká zámeckým parkem v Průhonicích a vtéká na území hlavního města. Za Petrovicemi vytváří vodní nádrž Hostivař, pod kterou začíná Přírodní památka Meandry Botiče. Za Záběhlicemi začíná již ryze městská část toku Botiče, která vede mezi Vršovicemi, Michlí a Nuslemi a končí soutokem s Vltavou pod železničním mostem na Výtoni. Ve své horní a střední části je koryto potoka převážně v přírodním stavu, zejména pod Hostivařskou přehradou, kde má Botič podobu přirozeně meandrujícího toku s řadou tůní. Dolní část toku je však velmi ovlivněna zástavbou a koryto potoka je v této části souvisle upraveno a opevněno. Přítoky Botiče jsou Slatinský potok, Odpad od Hamerského rybníka, Chodovecký potok, Měcholupský, Košíkovský, Hájecký, Mlýnský náhon, Milíčovský, Dobrá Voda, Pitkovický potok a čtyři bezejmenné přítoky. Na toku je kromě několika menších rybníků místního významu vybudována Hostivařská přehrada, která je využívána převážně pro rekreaci. Jméno Botič dostal potok od slova „bobtnání“ (zatápění), které bylo způsobeno přívalovými srážkami v jeho povodí. Výstavbou Hostivařské přehrady došlo k částečnému omezení povodňových událostí. Povodeň v roce 2002 nebyla na Botiči nijak významná (asi pětatřicetiletá voda), ovšem své okolí Botič přece jen řádně potrápil – zatopil přilehlé zahrádky, sportoviště a sklepy.

GPS pozice

N 50° 2.770', E 14° 31.773'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz