česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Přírodní památka Meandry Botiče

Přírodní památka má rozlohu 6,7 ha, byla vyhlášena v roce 1968 a je součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Předmětem ochrany je přirozený celek neregulovaného meandrujícího toku s dobře zachovanými břehovými porosty s výskytem ohrožených druhů ptactva. Důležitá je také jeho funkce jako přirozené migrační cesty mnohých organizmů (tzv. biokoridor), které by jinak v izolovaných lokalitách byly podstatně více ohroženy. Údolí vzniklo ve čtvrtohorách činností tekoucí vody – vymíláním a opětovným nanášením odneseného materiálu. Břehové porosty jsou tvořeny olšinami a zbytky střemchové jaseniny. Břehy jsou zpevněny hlavně olší lepkavou, dále pak střemchou obecnou a jasanem ztepilým. Velkého vzrůstu dosahují topoly (topol černý) a vrby (vrba bílá, vrba košíkářská). Z dřevin v nivě potoka roste ještě jilm vaz, jilm habrolistý, líska obecná, bez černý, javor mléč i javor klen, vrba jíva, lilek potměchuť. Na jaře v bylinném patře převládá orsej jarní, pižmovka mošusová, rozrazil břečťanolistý, česnáček lékařský. Později kvete ptačinec hajní, hluchavka skvrnitá i hluchavka bílá, kuklík městský, vlaštovičník větší, šťavel kyselý. Na levém břehu potoka místně tvoří porosty devětsil lékařský. Přírodní prostředí se stalo útočištěm celé řady ptačích druhů. Vyskytuje se zde kos, drozd, pěnkava a sýkora koňadra. Je možné spatřit zvonka i zvonohlíka, šoupálka krátkoprstého, konipasa bílého, červenku, budníčka menšího, pěnici slavíkovou i střízlíka. Kolem vody lze pozorovat některé obojživelníky, např. skokana hnědého a ropuchu obecnou, dále zde byli pozorováni drobní savci – myšice křovinná, rejsek obecný, bělozubka šedá, hraboš polní.

GPS pozice

N 50° 2.770', E 14° 31.773'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz