česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Odbahnění přehrady

Projekt odbahnění Hostivařské přehrady vznikl na základě toho, že horní část nádrže je zanesena bahnem. Výška sedimentu se v nátokové části pohybuje od 0,5 do 1 m. Tím se snižuje hloubka vody v této části nádrže a dochází k rychlejšímu prohřátí vody, což podporuje i rozvoj sinic. Celkově je v nádrži 200 000 m3 sedimentu, který také negativně ovlivňuje kvalitu vody v nádrži. Projekt odbahnění řeší vyčištění celé plochy dna od přeronové hrázky po hráz. Do dubna 2010 bylo provedeno snížení hladiny vody tak, aby cca 1/3 plochy dna byla obnažena a bahno mohlo začít vysychat. Samotné odbahnění je rozděleno na dvě části – horní a dolní úsek. V horním úseku byly práce zahájeny ještě podzim 2010. Došlo k úplnému vypuštění nádrže, které bylo zakončeno výlovem ryb. Po padesáti letech bylo obnaženo původní údolí a koryto Botiče. Dotěžení zbylé části sedimentu bude provedeno během roku 2011 a do konce téhož roku bude zahájeno opětovné napouštění nádrže. Součástí projektu budou i některé revitalizační prvky. V horní části nádrže, která je z biologického hlediska hodnocena jako nejcennější, budou zřízeny dva ostrůvky s oblázky určené pro hnízdění ptáků a jeden malý mokřad pro obojživelníky. Na pravém břehu nádrže bude provedena rekonstrukce břehového doprovodu. Na některých příhodných lokalitách budou odstraněny u nás nepůvodní akáty a budou nahrazeny novými porosty vrb a olší. Předpokládané náklady projektu jsou 148 mil. Kč.

GPS pozice

N 50° 2.599', E 14° 31.841'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz