česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Studánka U Hostivařské přehrady

Studánka se nachází na úpatí zalesněného svahu při asfaltové cestě po pravém břehu Hostivařské přehrady, přibližně 750 m od její hráze (zhruba proti pláži s tobogánem). Kolem studánky prochází červeně značená turistická cesta z Hostivaře do Průhonic a naučná stezka Povodím Botiče. Studánka je tvořena zídkou ve tvaru podkovy ze žulových kvádrů, je zapuštěná do svahu, ve střední části je 115 cm vysoká a do stran se postupně snižuje. Asi v polovině výšky zídky ústí plastová trubka o průměru 8,5 cm, zasazená do větší kameninové. Dno studánky je v přední části vybetonované (přepad), v zadní části je silně zanesená asi 15 cm hluboká jímka, ve které hladina vody nedosahuje k přepadu. Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá. Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně vápenato – hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací. Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce o pitné vodě, ale nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele. Ve vodě ze studánky jsou nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, to indikuje možnou přítomnost fekálního znečištění v okolí tohoto pramene. Ostatní antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) nebyly v této studánce sledovány. Text vytvořen s využitím textů Odboru ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 2.500', E 14° 32.377'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz