česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Hostivařská přehrada

Hostivařská přehrada, přesněji Vodní dílo Hostivař, byla vybudována v letech 1959 – 1963 přehrazením koryta Botiče. Vznikla tak nádrž, která dosahuje maximální rozlohy 42 ha a objemu 1 845 000 m³. Přehrada je dlouhá 2,5 km a široká až 400 m, její maximální hloubka je 12 m. Zemní sypaná hráz je vysoká 13 m a v koruně je její délka 110 m. Je to největší vodní plocha v Praze. Nádrž je využívána nejen k rekreaci prakticky všemi obyvateli Prahy, ale také je významným regulačním prvkem v případě vzniku povodní. V místech nynější Hostivařské přehrady bylo Petrovické údolí. Potok zde protékal podobnou krajinou, jaká je nyní v oblasti přírodní památky Meandry Botiče, pod hrází přehrady. Nedaleko hráze se nacházel od roku 1734 Mouchův mlýn, jehož náhon vedl souběžně s Botičem ve značné části délky údolí. Po velké povodni z 8. července 1958 bylo rozhodnuto vybudovat přehradu. Její výstavba probíhala v letech 1961–1963, napuštěna byla v roce 1964. Pro rekreační účely bylo na sousedním úbočí vysazeno 240 ha lesa a náhorní část byla upravena jako park. V okolí přehrady byly vybudovány vycházkové cesty. Kromě ochranného významu je nádrž určena k rekreaci. Proto bylo na úbočích Varty vysazeno 240 ha lesa, který doplnil 70 ha starého zalesnění, a náhorní část vrchu byla parkově upravena. Vyrostly tu vyhlídkové cesty, z nichž jedna vede podél přehrady v délce 3 km. Pro zajištění přístupu rekreantu byla zprovozněna autobusová linka náměstí Míru – Hostivařská přehrada. Linka, zvaná rekreační, měla číslo 226. Na přehradě býval i lodní provoz, který zajišťoval motorový katamaran Želva II, ale jeho provoz po několika letech zanikl. Nádrž je i rájem rybářů. Nádrž je bohatá na počet druhů ryb a některé dorůstají značných rozměru.

GPS pozice

N 50° 2.356', E 14° 32.417'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz