česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Kozinec

Na strmém severním srázu Kozince můžeme pozorovat desky křemenců. V období prvohorního moře byl usazený písek zpevněn křemitým tmelem a později tlakem okolních geologických vrstev byly desky takto vzniklého křemence vyvrásněny do téměř svislé polohy. Křemenec je metamorfovaná hornina regionálního vzniku vyznačující se jemnou až středně hrubou zrnitostí. V barevných variacích převládá bílá až šedá. Na první pohled je možné si kvarcit splést s mramorem. Křemenec je odolná hornina, která obsahuje především křemen. Další příměsi v křemencích jsou: pyrit, slída, živec a magnetit. Křemenec vzniká regionální metamorfózou jiných hornin jako např. pískovec či slepenec. U této přeměny dochází k rekrystalizaci zrn křemene, která následně rostou a zaklesávají se do sebe. Tímto procesem vzniká velmi pevná avšak křehká hornina.

GPS pozice

N 50° 2.412', E 14° 32.510'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz