česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Bříza bělokorá Betula pendula

Bříza bělokorá (Betula pendula), je listnatá dřevina z čeledi břízovitých. Je to zdaleka nejhojnější druh břízy v Evropě. Důvodem jejího rozšíření od jižní až po severní Evropu, případně do odpovídajících výškových poloh alpských pohoří Evropy, je její nenáročnost a odolnost vůči nepříznivému klimatu. Bříza je nenáročný rychle rostoucí strom, dorůstající výšky až 25 m, který je často používán a vysazován při rekultivacích krajiny či osazování exhalacemi odlesněného území. Je to typický pionýrský druh, který je velmi aktivní při kolonizaci zpustlé kulturní krajiny (opuštěná pole, louky, ale především skrývky, výsypky apod.). V hospodářských lesích však bývá často vnímána jako plevelný strom. Její dřevo dobře hoří, kůra hoří i mokrá. Kůra je v mládí a na větvičkách hnědá, posléze se mění v bílou, příčně se odlupující borku. Větve nižšího řádu a letorosty bývají často převislé (odtud název pendula). Pupeny jsou špičaté, lesklé a lepkavé, odstávající. Listy mají trojúhelníkovitý tvar, jsou zaoblené a okraje listů jsou pilovité. Samčí jehnědy jsou převislé, 4–7 mm dlouhé. Plody – drobné nažky jsou asi 2 mm velké a lehké (rozšiřují se větrem na velké vzdálenosti). Jako jeden z našich nejtypičtějších pionýrů obsazuje narušené půdy antropogenní činností (např. skrývky a výsypky), nebo paseky a požářiště, prostě všude tam, kde je dostatek světla a alespoň minimum vláhy. Jako klasická pionýrská dřevina má rychlý růst v mládí, brzkou plodnost a nízký věk. Mimo zmiňovaná stanoviště, kde se vyskytuje téměř v monokulturách, (paseky a osluněná místa s narušenou půdou, skrývky, výsypky apod.), jako příměs je přítomná prakticky ve všech lesích (mimo lužní) od nížin, přes pahorkatiny až do hor, kde ji střídá příbuzný druh bříza pýřitá.

GPS pozice

N 50° 2.470', E 14° 32.665'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz