česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Základní charakteristika

Hostivařský lesopark se nachází na katastrálních územích Hostivař a Petrovice. Rozloha lesoparku je 146,9 ha, z toho 114,7 ha jsou lesní porosty a 32,2 ha tvoří nelesní plochy, jako jsou louky a cesty. Nejvíce zastoupenými dřevinami jsou borovice lesní, lípa srdčitá, dub letní a zimní a modřín evropský. V lesoparku převládají živná stanoviště nižších poloh. Nejvíce zastoupenou věkovou třídou porostů je 3. věková třída, tedy porosty ve věku 41–60 let. V majetku Hlavního města Prahy je 82,9 ha a v majetku soukromých vlastníků je 64 ha lesoparku. Text vytvořen s využitím brožury Hostivařský lesopark vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 2.587', E 14° 32.606'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz