česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Historie a současnost lesa

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované sídliště Jižní Město. Nový les byl založen převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže. Nejedná se o souvislý lesní porost, ale o „lesopark“ s hustou sítí cest a rekreačními loukami. Zalesňování bylo zahájeno v roce 1959 a většina prací byla do pěti let dokončena. Pouze stráně nad nynější Hostivařskou nádrží byly zalesněny jako protierozní opatření již počátkem 20. století. Při výstavbě Hostivařské nádrže byla část těchto lesů zatopena. Po roce 1989 byla velká část lesních pozemků vrácena soukromým vlastníkům. Text vytvořen s využitím brožury Hostivařský lesopark vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 2.684', E 14° 32.438'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz