česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Druhová a věková skladba lesa

Stávající zastoupení dřevin – borovice lesní 21 %, lípa srdčitá 16 %, dub letní 12 %, dub zimní 9 %, modřín evropský 11 %, trnovník akát 10 %, dub červený 6 %, smrk ztepilý 4 %, habr obecný 3 %, po 2 % borovice černá a bříza bělokorá a 4 % ostatní dřeviny. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin – dub letní a zimní 73 %, habr obecný 12 %, buk lesní 11 %, po 1 % bříza bělokorá, lípa srdčitá, javor mléč a olše lepkavá. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi. V Hostivařském lesoparku převládají živná stanoviště nižších poloh. Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou v Hostivařském lesoparku je 3. věková skupina (porosty ve věku 41 – 60 let), následuje 4. věková skupina (porosty ve věku 61 – 80 let). Z těchto údajů jasně vyplývá, kdy probíhalo zalesňování lesoparku. Text vytvořen s využitím brožury Hostivařský lesopark vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 2.735', E 14° 32.578'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz