česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Borovice lesní Pinus sylvestris

Borovice lesní (Pinus sylvestris), je jehličnatý strom s mohutným hluboko jdoucím hlavním kořenem a širokou až plochou korunou. Může dorůst výšky až 40 metrů. Dožívá se stáří 300 až 350 let. Kůra dolní části kmene je šedohnědá, deskovitě rozpukaná, v horní části a u větví má rezavou barvu. Kořenový systém je založen na existenci mohutného, do hloubky jdoucího hlavního kořene. Jehlice jsou dlouhé 4 – 8 cm, vyrůstají ve svazečcích po dvou z brachyblastů. Borovice kvete v dubnu až červnu (poprvé ve stáří 15 – 20 let). Šišky jsou kuželovitě vejcovité, dlouhé 3 – 10 cm. Ekologické nároky borovice jsou nevyhraněné. Borovice je světlomilná, přizpůsobí se velmi rozličným podmínkám. Dobře snáší sucho a chudou půdu, proto roste i na skalách, sutích či písčitých půdách (bory na písčitých půdách). Ve vichřici se zpravidla nevyvrací, ale láme. V některých oblastech je vytlačována nepůvodními druhy borovic: v NP Podyjí borovicí černou (poznáme ji podle delších jehlic), v NP České Švýcarsko borovicí vejmutovkou (jehlice ve svazečku po pěti). Borovice poskytuje vynikající pružné, lehké a měkké pryskyřičnaté dřevo s výraznou kresbou letokruhů. Používá se na výdřevu v dolech a na výrobu pražců. Je jedním z nejvhodnějších dřev na stavbu lodí. Vynikající je i jako palivo. Je vysazována pro zpevnění sutí a písčitých půd.

GPS pozice

N 50° 2.774', E 14° 32.679'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz