česky <<< >>>

Lesopark Pintovka

Z Lužnického údolí

Řeka Lužnice u Tábora stáčí svůj tok ze severního směru prudkým obloukem na jihozápad. Tato oblast kromě přírodních krás nabízí i řadu lidských děl a více či méně uvěřitelných příběhů. Pod samotnými hradbami Tábora rozvíjeli své živnosti koželuhové, kteří kromě vody ke své práci používali mimo jiné modrou skalici. Vzhledem k této skutečnosti barva pracovních zástěr příslušných řemeslníků vedla k označení „modropupkáči“, a tato přezdívka se svého času rozšířila obecně na obyvatele Tábora. Z ostatních „vodních“ řemesel musíme připomenout samozřejmě rybáře, voraře a především mlynáře, z nichž v okolí Tábora jmenujme slavné, historicky dědičné rody Veselý, Suchomel či Kvěch. Dne 1. května 1865 byl na soutoku Lužnice a Tismenice vysvěcen a spuštěn strojní americký mlýn, vybudovaný na místě staršího obyčejného mlýna podnikatelem J. Brdlíkem. Před postavením Švehlova mostu zde působil přívoz přes řeku, kde po levém břehu vedla v Pintovce upravená cesta s památníkem vrchnímu finančnímu radovi Františkovi Janskému (+ 14. března 1880), který se o zkrášlení města a především Pintovky velice zasloužil. Řeka i její okolí zažily v minulosti množství změn. Největší nebezpečí hrozilo ve 2. polovině čtyřicátých let 20. století, kdy bylo vážně uvažováno o zbudování přehrady s elektrárnou u města Bechyně. Nová vodní nádrž by zaplavila plochu 430 hektarů, vzdutí vody by bylo dlouhé 25 kilometrů.
Dnes namísto vorařů plují po Lužnici vodáci. Právě oni nejvíce obdivují zachované krásné údolí „naší“ řeky. Ano, celé okolí Tábora se svými historickými památkami i pověstmi, přírodou ve vodách i lesích má stále co nabídnout všem zájemcům o poznávání naší krásné země.

GPS pozice

N 49° 24.633', E 14° 38.856'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Správa lesů města Tábora
Ing. Michala Svitáková, Ing. Jan Kalafut
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu