česky >>>

Lesopark Pintovka

Historie a současnost

Lesopark Pintovka má výměru 144,63 ha. Jeho pozemky jsou ve vlastnictví města Tábora. Porosty lesního komplexu Pintovka jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Jako takové jsou i nedílnou součástí regionálního biocentra. V Lesoparku Pintovka se nachází 3 vycházkové okruhy (červený – 3hodiny, zelený – 2 hodiny a oranžový 1 hodina). Tyto časy jsou pouze orientační a záleží jen na Vás jaké „tempo“ si zvolíte. Součástí vycházkových okruhů jsou tzv. „velká zastavení“, která umožní návštěvníkům získávat poznatky o dané lokalitě.

Víme vše o počátku Tábora

Na skalní ostrožně nad soutokem Lužnice a Tismenice jsou v roce 1267 uváděni Konrád a Hněvek z Hradiště jako manové hradecké větve jihočeského šlechtického rodu Vítkovů. V souvislosti s objevem stříbrných ložisek na nedalekých Horkách uplatnil panovník Přemysl Otakar II. právo královského regálu a v letech 1270–1271 nechal na dané ostrožně budovat královské město Hradiště a pevný hrad. Málo perspektivní těžební revír, další boje s Vítkovci a nakonec smrt Přemysla Otakara II. vedly k zániku města. V březnu roku 1420 husité z nedalekého Sezimova Ústí i další táborité založili novou vzornou obec na této ostrožně, jelikož její poloha odpovídala biblické představě o hoře Tábor, kde na osadníky čekalo zjevení Páně. Též z praktického hlediska nepřirozené postavení i samotný hrad Hradiště poskytovaly možnost obrany Obce hory Tábor před nepřítelem. Z původního hradu dnes vidíme pouze válcovitou věž zvanou Kotnov. Pojmenování této nejstarší dochované táborské stavby souvisí s legendou datovanou k 16. století, podle níž zdejší původní hrad založil loupeživý rytíř jménem Koten.

GPS pozice

N 49° 24.400', E 14° 39.174'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Správa lesů města Tábora
Ing. Michala Svitáková, Ing. Jan Kalafut
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu